Проекти рішень 26 чергової сесії Розвадівської сільської ради

                                                                              ПРОЕКТ

  Р І Ш Е Н Н Я 

  «___»__________  2019 року                           с.Розвадів                                             №

Про встановлення у 2020 році на території

Розвадівської сільської об’єднаної територіальної

громади у Львівській області транспортного податку та

затвердження ставок із сплати даного податку

Відповідно до статті 267  Податкового кодексу України, підпункту 24 пункту 1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада

в и р і ш и л а:

          1. Встановити у 2020 році на території Розвавдівської сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області  транспортний податок.

         2.  Затвердити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у  розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

        3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

       4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування, соціально-економічного розвитку та регуляторних актів (Н.Рудка).

        5. Рішення від 19 червня 2018 року №318 ” Про встановлення у 2019 році на території

Розвадівської сільської ради   транспортного податку та затвердження ставок із сплати даного податку»  визнити таким, що втратило чинність.

       6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 році.

            Голова Розвадівської СОТГ                                   Р.Сидор

         Проект підготував

         начальник фінансового відділу                                І.Бидзюра     

     

ПРОЕКТ

 Р І Ш Е Н Н Я 

  «___»__________  2019 року                           с.Розвадів                                             №

Про встановлення у 2020 році на території

Розвадівської сільської об’єднаної територіальної

громади у Львівській області туристичного

збору та ставок із сплати даного збору

Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська  рада

в и р і ш и л а:

  1. Встановити на території  території Розвавдівської сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області  туристичний збір.

  2.  Затвердити ставку туристичного збору у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.

  3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

  4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування, соціально-економічного розвитку  та регуляторних актів (Н.Рудка).

  5. Рішення від  28.02.2019 року № 512 ” Про  внесення змін у рішення №317 від 19.06.2018 року «Про встановлення  у 2019 році на території Розвадівської  сільської ради туристичного збору та ставок із сплати даного збору»  визнати таким, що втратило чинність.

  6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 році.

            Голова Розвадівської СОТГ                                   Р.Сидор

         Проект підготував

         начальник фінансового відділу                                І.Бидзюра        

  

Р І Ш Е Н Н Я 

  «___»__________  2019 року                           с.Розвадів                                             №

Про встановлення у 2020 році на території

Розвадівської сільської ради акцизного податку

та ставок із сплати даного податку

Відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215  Податкового кодексу України, підпункту 24 пункту 1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада

в и р і ш и л а:

  1. Встановити у 2020 році на території Розвадівської сільської ради акцизний податок
  • Затвердити ставку акцизного податку для підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків від вартості реалізований підакцизних товарів ( з податком на додану вартість).
  • Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
  • Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування, соціально-економічного розвитку  та регуляторних актів (Н.Рудка).

5.  Рішення від  19.06.2018 року № 316  «Про встановлення  у 2019 році на території Розвадівської  сільської ради акцизного податку та ставок із сплати даного збору»  визнати таким, що втратило чинність.

        6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

Сільський голова                                                          Р.Сидор        

    

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на 2020 рік

Розвадівська сільська об’єднанана територіальна громада у

Львівській області
(найменування сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

Миколаївського району Львівської області

_________ сесія

_________ скликання

Код згідно з КОАТУУ 4623086401,4623086403

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Розвадівська сільська рада територіальної громади вирішила:

1. Установити на території Розвадівської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Н.Рудка).

4. Рішення №319 від 19.06.2018 року « Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» визнати таким, що втратило чинність1.

5. Рішення набирає чинності2 з 01.01.2020 року.

Сільський голова ____________________

Р.Сидор

МП

________________________________________________________________________________

(найменування населеного пункту)

___ ____________ 20___ р.

№ _________

__________

1 Зазначається у разі потреби.

2 Зазначається дата набрання рішенням чинності у разі, коли вона відмінна від дати набрання чинності згідно із частиною п’ятою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Додаток 1
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Розвадівської сільської ради територіальної громади

від ____ _____________________ 20__ р. № ______

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01.01.2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

13          21             4623086401          с.Пісочна Розвадівської сільської ОТГ

13          21             4623086403          с.Надітичі Розвадівської сільської ОТГ

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 0,7 0,7 1 0,7
01.02 Для ведення фермерського господарства4 0,7 0,7 1 0,7
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 0,7 0,7 1 0,7
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0,7 0,7 1 0,7
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,7 0,7 1 0,7
01.06 Для колективного садівництва4 0,7 0,7 1 0,7
01.07 Для городництва4 0,7 0,7 1       0,7
01.08 ч 0,7 0,7 1 0,7
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,7 0,7 1 0,7
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,7 0,7 1 0,7
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,7 0,7 1 0,7
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 0,7 0,7 1 0,7
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,7 0,7 1 0,7
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,7 0,7 1 0,7
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,2           0,2    
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,3 0,3    
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,3 0,3    
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,3 0,3    
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,7 0,7    
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,7 0,7    
02.07 Для іншої житлової забудови  0,3 0,3    
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,5 0,5    
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 1 1 1 1
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 1 1 1 1
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 1 1 1 1
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 1 1 1 1
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 1 1 1 1
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 1 1 1 1
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1 1 1 1
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1 1 1 1
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 1 1 1 1
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1 1 1 1
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1 1 1 1
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1 1 1 1
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  1 1 1 1
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 1 1 1 1
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  1 1 1 1
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 1 1 1
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 1 1 1 1
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 1 1 1 1
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 1 1 1 1
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 1 1 1 1
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 1 1 1 1
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 1 1 1 1
04.07 Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва 1 1 1 1
04.08 Для збереження та використання заказників 1 1 1 1
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 1 1 1 1
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 1 1 1 1
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 1 1 1 1
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 1 1 1 1
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1 1 1 1
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1 1 1 1
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 1 1 1
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 1 1 1 1
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 1 1 1 1
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 1 1 1 1
07.04 Для колективного дачного будівництва  1 1 1 1
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 1 1 1
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  1 1 1 1
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 1 1 1 1
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 1 1 1 1
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 1 1 1
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,1 0,1 0,1 0,1
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,1 0,1 0,1 0,1
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,1 0,1 0,1 0,1
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 2 2 3 3
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 2 2 3 3
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 2 2 3 3
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 2 2 3 3
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 2 2 3 3
10.06 Для сінокосіння 2 2 3 3
10.07 Для рибогосподарських потреб 2 2 3 3
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 2 2 3 3
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 2 2 3 3
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 2 2 3 3
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 2 2 3 3
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2 2 3 3
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  3 3 3 3
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3 3 3 3
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 3 3 3 3
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3 3 3 3
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3 3 3 3
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  3 3 3 3
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  3 3 3 3
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 3 3 3 3
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3 3 3 3
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3 3 3 3
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 3 3 3 3
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3 3 3 3
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 3 3 3 3
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3 3 3 3
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3 3 3 3
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3 3 3 3
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3 3 3 3
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3 3 3 3
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 3 3 3 3
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 3 3 3 3
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 3 3 3 3
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 3 3 3 3
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 3 3 3 3
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 3 3 3 3
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 3 3 3 3
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3
16 Землі запасу 3 3 3 3
17 Землі резервного фонду 3 3 3 3
18 Землі загального користування4 3 3 3 3
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

Додаток 2
до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням __________________________________

(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

від ____ ___________ 20__ р. № ______

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на ____________ рік та вводяться в дію
 з _____ _____________ 20___ року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на 2020 рік

Розвадівська сільська об’єднанана територіальна громада у

Львівській області
(найменування сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

Миколаївського району Львівської області

_________ сесія

_________ скликання

Код згідно з КОАТУУ 4623086801, 4623081801, 4623085401, 4623086407.

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Розвадівська сільська рада територіальної громади вирішила:

1. Установити на території Розвадівської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Н.Рудка).

4. Рішення №319 від 19.06.2018 року « Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» визнати таким, що втратило чинність1.

5. Рішення набирає чинності2 з 01.01.2020 року.

Сільський голова ____________________

Р.Сидор

МП

________________________________________________________________________________

(найменування населеного пункту)

___ ____________ 20___ р.

№ _________

__________

1 Зазначається у разі потреби.

2 Зазначається дата набрання рішенням чинності у разі, коли вона відмінна від дати набрання чинності згідно із частиною п’ятою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Додаток 1
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Розвадівської сільської ради територіальної громади

від ____ _____________________ 20__ р. № ______

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01.01.2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

13          21             4623086801          с.Розвадів Розвадівської сільської ОТГ

13          21             4623081801          с.Верин Розвадівської сільської ОТГ

13          21             4623085401          с.Крупське Розвадівської сільської ОТГ              

13          21             4623086407          с.Черниця Розвадівської сільської ОТГ

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 0,3 0,3 0,5 0,3
01.02 Для ведення фермерського господарства4 0,3 0,3 0,5 0,3
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 0,3 0,3 0,5 0,3
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0,3 0,3 0,5 0,3
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,3 0,3 0,5 0,3
01.06 Для колективного садівництва4 0,3 0,3 0,5 0,3
01.07 Для городництва4 0,3 0,3 0,5       0,3
01.08 ч 0,3 0,3 0,5 0,3
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,3 0,3 0,5 0,3
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,3 0,3 0,5 0,3
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,3 0,3 0,5 0,3
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 0,3 0,3 0,5 0,3
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,3 0,3 0,5 0,3
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,3 0,3 0,5 0,3
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,2          0,2    
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,3 0,3    
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,3 0,3    
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,3 0,3    
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,7 0,7    
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,7 0,7    
02.07 Для іншої житлової забудови  0,3 0,3    
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,5 0,5    
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 1 1 1 1
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 1 1 1 1
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 1 1 1 1
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 1 1 1 1
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 1 1 1 1
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 1 1 1 1
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1 1 1 1
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1 1 1 1
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 1 1 1 1
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1 1 1 1
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1 1 1 1
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1 1 1 1
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  1 1 1 1
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 1 1 1 1
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  1 1 1 1
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 1 1 1
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 1 1 1 1
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 1 1 1 1
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 1 1 1 1
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 1 1 1 1
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 1 1 1 1
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 1 1 1 1
04.07 Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва 1 1 1 1
04.08 Для збереження та використання заказників 1 1 1 1
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 1 1 1 1
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 1 1 1 1
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 1 1 1 1
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 1 1 1 1
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1 1 1 1
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1 1 1 1
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 1 1 1
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 1 1 1 1
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 1 1 1 1
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 1 1 1 1
07.04 Для колективного дачного будівництва  1 1 1 1
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 1 1 1
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  1 1 1 1
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 1 1 1 1
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 1 1 1 1
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 1 1 1
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,1 0,1 0,1 0,1
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,1 0,1 0,1 0,1
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,1 0,1 0,1 0,1
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 2 2 3 3
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 2 2 3 3
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 2 2 3 3
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 2 2 3 3
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 2 2 3 3
10.06 Для сінокосіння 2 2 3 3
10.07 Для рибогосподарських потреб 2 2 3 3
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 2 2 3 3
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 2 2 3 3
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 2 2 3 3
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 2 2 3 3
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2 2 3 3
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  3 3 3 3
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3 3 3 3
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 3 3 3 3
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3 3 3 3
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3 3 3 3
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  3 3 3 3
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  3 3 3 3
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 3 3 3 3
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3 3 3 3
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3 3 3 3
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 3 3 3 3
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3 3 3 3
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 3 3 3 3
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3 3 3 3
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3 3 3 3
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3 3 3 3
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3 3 3 3
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3 3 3 3
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 3 3 3 3
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 3 3 3 3
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 3 3 3 3
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 3 3 3 3
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 3 3 3 3
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 3 3 3 3
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 3 3 3 3
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3
16 Землі запасу 3 3 3 3
17 Землі резервного фонду 3 3 3 3
18 Землі загального користування4 3 3 3 3
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 3 3

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

Додаток 2
до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням __________________________________

(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

від ____ ___________ 20__ р. № ______

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на ____________ рік та вводяться в дію
 з _____ _____________ 20___ року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

  

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
про встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на 2020 рік

Розвадівська сільська рада
(найменування сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

Миколаївського району Львівської області

_________ сесія

_________ скликання

Код згідно з КОАТУУ_______________

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Розвадівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території _______________ ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Н.Рудка)

4. Рішення  №320 від 19.06.2018 року « Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

 визнати такими, що втратило чинність1.

5. Рішення набирає чинності2 з01.01.2020 року.

Сільський голова   __________
(підпис)
Р.Сидор


МП

________________________________________________________________________________

(найменування населеного пункту)

___ ____________ 20___ р.

№ _________

__________

1 Зазначається у разі потреби.

2 Зазначається дата набрання рішенням чинності у разі, коли вона відмінна від дати набрання чинності згідно із частиною п’ятою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Додаток 1
до Типового рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ______________________________

(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних
територіальних громад)

від ____ ________________ 20__ р. № ______

СТАВКИподатку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

‘  13                               21             4623086801                      с.Розвадів Розвадівської сільської ОТГ

13                               21             4623081801                      с.Верин Розвадівської сільської ОТГ

13                               21             4623085401                      с.Крупське Розвадівської сільської ОТГ  

13                               21             4623086401                      с.Пісочна Розвадівської сільської ОТГ

13                               21             4623086403                      с.Надітичі Розвадівської сільської ОТГ

13                               21             4623086407                      с.Черниця Розвадівської сільської ОТГ

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,5 0,1
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,5 0,3
1110.3 Будинки садибного типу            
1110.4 Будинки дачні та садові            
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,5 0,3
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,5 0,3
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,5 0,3
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,5 0,3
1122.3 Будинки житлові готельного типу            
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,5 0,5
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,5 0,3
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,7 0,7
1211.2 Мотелі 0,5 0,5
1211.3 Кемпінги
1211.4 Пансіонати
1211.5 Ресторани та бари 1 1
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку
1212.3 Центри та будинки відпочинку
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,7 0,7
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування
1220.3 Будівлі органів правосуддя5
1220.4 Будівлі закордонних представництв5
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,7 0,7
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,5 0,5
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,8     – 0,8
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,7     –                     0,7
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів            
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,8 –             –           0,8
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,7              0,7
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,7      – 0,7    
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,8     – 0,8    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту      –
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,5      – 0,5
1241.3 Будівлі міського електротранспорту            
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту    
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,5 0,5
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,5 0,5
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,7 0,7
1242.2 Гаражі підземні
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,3 0,2
1242.4 Навіси для велосипедів 0,3 0,2
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,5 0,5
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,5 0,5
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,1 0,1
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,5 0,5
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 0,5 0,5
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,5 0,5
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,3 0,3
1252.2 Резервуари та ємності інші 0,3 0,3
1252.3 Силоси для зерна 0,3 0,3
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,3 0,3
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,3 0,3
1252.6 Холодильники 0,3 0,3
1252.7 Складські майданчики 0,3 0,3
1252.8 Склади універсальні 0,3 0,3
1252.9 Склади та сховища інші5 0,3 0,3
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів
1261.3 Цирки
1261.4 Казино, ігорні будинки
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,5 0,5
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,5 0,5
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5
1262.3 Технічні центри
1262.4 Планетарії5
1262.5 Будівлі архівів5
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,5 0,5
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,5 0,5
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо
1265.2 Басейни криті для плавання
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті
1265.4 Манежі легкоатлетичні
1265.5 Тири
1265.9 Зали спортивні інші
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 0,3 0,1
1271.2 Будівлі для птахівництва5 0,3 0,1
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 0,3 0,1
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5            
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,3 0,1
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 0,3 0,1
1271.7 Будівлі рибного господарства5
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,3 0,1
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,3 0,1
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали
1272.3 Цвинтарі та крематорії5
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5
               
1274.4 Будівлі лазень та пралень            
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів            

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

Додаток 2
до Типового рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ___________________________________

Розвадівської сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області

(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

від ____ ____________________ 20__ р. № ______

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01.01.2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

13                                  21             4623086801          с.Розвадів Розвадівської сільської ОТГ

13                                  21             4623081801          с.Верин Розвадівської сільської ОТГ

13                                  21             4623085401          с.Крупське Розвадівської сільської ОТГ  

13                                  21             4623086401          с.Пісочна Розвадівської сільської ОТГ

13                                  21             4623086403          с.Надітичі Розвадівської сільської ОТГ

13                                  21             4623086407          с.Черниця Розвадівської сільської ОТГ

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

266.2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

266.4. Пільги із сплати податку

266.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

266.4.2. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

266.4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

                         ____

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Опис : http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

                                                          Розвадівська сільська рада                                        ПРОЕКТ

Миколаївського району Львівської області

Двадцять шоста сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

20 червня 2019 року                                                                                   №

Про надання одноразової матеріальної

допомоги  на лікування жителям

Розвадівської сільської ради      

        Розглянувши заяви  жителів Розвадівської сільської ради: Сколоздри І.В., с.Розвадів, вул. Біласа і Данилишина,247, Табінського М.М., с Розвадів, вул Степана Бандери,22, Хобак Г.С., с.Пісочна, вул.Привокзальна 20/42, Мороза Л.М., с.Пісочна, вул.Шевченка,24, Заболотної Я.І., с.Розвадів, вул. Біласа і Данилишина,49, Ключника М.С., с.Розвадів вул.Шухевича,5,  Маруняк Х.В.,с.Устя, беручи до уваги подані заяви, довідки від лікаря, керуючись ст.ст.34,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія  сільської ради

ВИРІШИЛА:

  1. Надати одноразову матеріальну  допомогу на лікування жителям Розвадівської сільської ради згідно з додатком 1.
  • Головному бухгалтеру Розвадівської сільської ради провести виплату.
  • Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та планування, соціально-економічного  розвитку та регуляторних актів (Рудка Н.Б.).

Сільський голова                                                    Р.Сидор

Додаток 1 до рішення сесії

Розвадівської сільської ради

№ ________ від ______.2019р.

№з/п ПІБ Адреса Сума, грн
1 Хар Надія Степанівна с.Пісочна, вул. Привокзальна, 20/35 3000
2 Маруняк Христина Василівна С.Устя вул. Поляна,19 3000
3 Ключник Микола Стефанович С.Розвадів вул.Шухевича,5 1500
4 Заболотна Ярослава Іванівна С. Розвадів вул. Біласа і Данилишина,49 3000
5 Мороз Любов Миколаївна С.Пісочна вул. Шевченка,24 500
6 Хабак Галина Степанівна С.Пісочна вул.Привокзальна,20/24 500
7 Табінський Михайло Миколайович С.Розвадів вул. С.Бандери,22 2000
8 Сколоздра Ігор Васильович С.Розвадів вул.247 500

                      Заступник сільського голови                                Р.Цар

ПРОЕКТ

Розвадівська сільська рада

Миколаївського району Львівської області

XXV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

20 червня 2019 року   № _____
     

Про внесення змін до показників

сільського бюджету на 2019  рік

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, рішенням Розвадівської сільської ради від 18.12.2018 № 484 «Про бюджет Розвадівської сільської ради на 2019 рік», беручи до уваги розпорядження голови Львівської ОДА від 17.04.2019 № 359/0/5-19, розпорядження першого заступника голови Львівської ОДА від 27.05.2019 № 543/0/5-19, лист УДКСУ у Миколаївському районі Львівської обл. від 27.05.2019 № 03-36/68, листи бюджетних установ Розвадівської сільської ради та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування, соціально-економічного розвитку та регуляторних актів Розвадівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни і доповнення до рішення Розвадівської сільської ради від 18 грудня 2018 року № 484 «Про бюджет Розвадівської сільської ради на 2019 рік», а саме:

У п.1

– збільшити доходи сільського бюджету на 2019 рік на загальну суму 5065547,00 грн, в тому числі по загальному фонду на 3955547,00 грн, по спеціальному фонду на 1110000,00 грн., згідно з додатком 1.

– збільшити видатки сільського бюджету на 2019 р. на загальну суму 5465512,00 грн, в тому числі збільшити по загальному фонду на 229141,00 грн. та по спеціальному фонду на 5236371,00 грн., з них бюджет розвитку – 4126371,00 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

– збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму 4126371,00 грн.. згідно додатку № 2 до цього рішення.

– збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму 4126371,00 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

У п.2

– збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 р. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у т.ч. загального фонду на суму 229141,00 грн. та по спеціальному фонду на 5236371,00 грн., з них бюджету розвитку – 4126371,00 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

У п.5

внести зміни до розподілу витрат бюджету Розвадівської сільської ради на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 4 до цього рішення.

2. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Н.Рудка).

Сільський голова                                                                                     Р.Сидор

ПРОЕКТ

    Р І Ш Е Н Н Я 

  «___»__________  2019 року                           с.Розвадів                                             №

Про встановлення у 2020 році на території

Розвадівської сільської об’єднаної територіальної

громади у Львівській області

ставок єдиного податку

Відповідно до підпункту 293.2 статті 293  Податкового кодексу України, підпункту 24 пункту 1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада

в и р і ш и л а:

                1. Встановити у 2020 році на території Розвадівської сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання за один календарний місяць в таких розмірах:

               1.1. Для платників першої групи           – фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень – в розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму, встановлених законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 1.2. Для платників другої групи – фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 1500000 грн. – в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,  встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

         2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

         3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку 

         4. Рішення № 315 від 19.06.2018 р.” Про встановлення у 2020 році на території

Розвадівської сільської ради ставок єдиного податку   визнати таким, що втратило чинність.

        5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 році.

        Сільський голова                                                         Р.Сидор

Опис : http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

                                                          Розвадівська сільська рада                                        ПРОЕКТ

Миколаївського району Львівської області

Двадцять шоста сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

20 червня 2019 року                                                                    №

Про співфінансування проекту «Реконструкція приміщень будівлі сільської ради для розміщення Центру надання адміністративних послуг в с.Пісочна Розвадівської сільської ради»

З метою прийняття участі в Програмі «U–LEAD з Європою», що дасть можливість забезпечення доступу громадянам і бізнесу до необхідних послуг в одному місці,  створення комфортних умов, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

1.Виділити з сільського бюджету кошти на співфінансування проекту «Реконструкція приміщень будівлі сільської ради для розміщення ЦНАП в с.Пісочна Розвадівської сільської ради» в сумі _____ тис.гривень.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Царя Р.П. та постійну комісію сільської ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Н.Рудка).

                   Сільський голова                                          Р.Сидор