ДЕЩО ПРО ІНСТРУКТАЖІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Ñîáðàíèå ÷åëîâå÷êîâ íà ïðåçåíòàöèè

Про інструктажі з охорони праці на підприємстві написано багато, в тому числі і в моїх попередніх публікаціях. І хоча це питання детально викладене в розділі 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці №15 від 26.01.2005 (зі змінами в редакції наказу №140 Мінсоцполітики від 30.01.2017), під час підготовки та проведення інструктажів можуть виникнути певні сумніви, які потребують уточнень чи коментарів.

Тому зупинюся на деяких моментах, з якими мені доводилося мати справу на підприємствах при проведенні перевірок стану охорони праці, в роботі комісій з розслідування нещасних випадків чи наданні консультацій.

Шкідливі фактори. Працівників до початку роботи необхідно інформувати про умови праці та наявні на робочому місці небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які ще не усунуто, та можливі наслідки впливу цих факторів на здоров’я працівника  (ст.5 Закону про ОП). Але окрім наявних є ще і гіпотетично імовірні небезпечні фактори (наприклад, падіння з висоти чи ураження електричним струмом). Звичайно, при проведенні вступного та первинного інструктажів не слід забувати і про таку імовірність отримання травм працівником.

Розроблення окремих тематичних планів і програм первинного інструктажу на кожну професію. НПАОП 0.00-4.12-05 не вимагає включати такі документи до Положення про навчання з питань охорони праці. При повторному інструктажі на робочому місці в кожному конкретному підрозділі підприємства необхідно мати і  використовувати затверджений Перелік питань первинного інструктажу разом з Переліком інструкцій з охорони праці, що діють в цьому підрозділі, ну і, звісно, потрібні інструкції з охорони праці.

Декілька журналів реєстрації вступного інструктажу, чи тільки один. Якщо на підприємстві наявні структурні підрозділи на великій відстані від головного офісу, немає сенсу для проведення вступного інструктажу направляти новоприйнятого працівника до головного офісу чи відряджати представника служби охорони праці в такий підрозділ. Достатньо розпорядчим документом визначити відповідальну за проведення вступного інструктажу особу, яка пройшла в установленому порядку навчання та перевірку знань з питань охорони праці (п.6.3 НПАОП 0.00-4.12-05). В такому випадку в даному структурному підрозділі потрібно вести окремий журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

COVID-19. Із весни 2020 року людство живе і працює в умовах, коли навколо нас вирує пандемія коронавірусу, тому мусимо виконувати всі передбачені для нашого безпечного існування санітарно-гігієнічні правила. Такі реалії сучасних викликів ігнорувати не можна, і культура правильної протиковідної гігієни мала б бути відображена у вступному (можна внести в його програму) та первинному і повторному (можна внести в перелік питань) інструктажах. Працівник повинен бути детально ознайомленим з порядком використання  засобів індивідуального захисту, необхідністю вакцинації тощо. Таку можливість, як регулярні інструктажі з охорони праці, слід повноцінно використовувати. Повторення в питаннях  безпеки і гігієни праці ніколи не бувають зайвими!

Бажаю всім в новому 2022-му році належного ставлення до техніки безпеки і охорони праці на робочому місці. Шануймо себе та оточуючих, і все буде добре.

Міцного здоров’я і ніяких нещасних випадків!

Р.Ониськів, страховий експерт з охорони праці Миколаївського відділення УВД ФССУ у Львівській області