Виконавчий орган

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад в Україні є їх виконавчі комітетивідділиуправління та інші створювані радами виконавчі органи.

Поширити
Перейти до вмісту